Mramor

Obklady starých budov, schodiská, obklady stien a podláh, sochy, parapetné dosky, stĺpy, pulty, obklady starožitného nábytku…

Vápenec

Schody, oplotenie, pochôdzne plochy, oporné múry, obklady v kúpeľniach, barové pulty, kuchynské pulty…

Umelý kameň

Obklad schodísk, oporné múry, náhrobné kameňe a krycie dosky, vázy, obrubníky bazénov, sochy…

Žula

Náhrobné kameňe, okrasné stĺpy, obkaldový materiál v interiéroch a exteriéroch, parapetné dosky, sochy…

Žula

Farba horniny je zvyčajne svetlá (biela, sivá) s odtieňmi zelenkastej, ružovej, alebo modrej, ale, ak je prítomné väčšie množstvo tmavo sfarbených minerálov, môže byť aj aj tmavá. Minerály v granitoch sú väčšinou dobre vykryštalizované, niekedy sa vyskytujú aj výrastlice - daná hornina sa volá granitový porfýr. Štruktúra hornín je hrubozrnná, čo znamná, že drobné minerály sú viditeľné i voľným okom. Granity sú relatívne pevné a tvrdé, často sa využívajú ako stavebný, prípadne, vďaka svojej odolnosti voči zvetrávaniu aj ako obkladový a dekoračný kameň. Pre svoju odolnosť sa granit využíva ako stavebný kameň, obkladový a dekoračný kameň (väčšie bloky ako základy stavieb, menšie úlomky ako štrk).